Ακροκέραμα και φορούσια 

  • Ακροκέραμα

Ακροκέραμα κορινθιακού ρυθμού, σε φυσικό χρώμα του πηλού για σκεπές σπιτιών, αετώματα και διακόσμηση.

  • Φορούσια

Φορούσια πήλινα 0.50 ύψος για εσωτερική και εξωτερική διακόσμηση.